Опаковки
със скачен капак

Опаковките със скачен капак се произвеждат както от ПЕТ, така и от ПП (за топли храни).

Те са изключително практични, поради това че капакът е съединен с основата и имат стабилно затваряне, което не позволява протичане.

Адрес:
Ботевград 2140
Индустриална Зона „Микроелектроника“
Телефон офис: +359/723/66080
Продажби: +359/ 897/941551
Факс: +359/723/66090
E-mail: office@teda-mm.com