МАР опаковки за месо

Теда-ММ предлага контейнери за пакетиране на месо в модифицирана среда, които осигуряват по-дълга трайност на опакованите продукти.

Разполагаме с богата гама от размери и цветове.

Поставяме абсорбиращи подложки в нашите опаковки за месо.

Адрес:
Ботевград 2140
Индустриална Зона „Микроелектроника“
Телефон офис: +359/723/66080
Продажби: +359/ 897/941551
Факс: +359/723/66090
E-mail: office@teda-mm.com